Hội Xây dựng Thành phố Đà Nẵng

Giới thiệu chung

Thứ tư, 23/05/2018

Hội Xây dựng thành phố Đà Nẵng ra đời sớm nhất tại tỉnh Quảng Nam – Dầ Nẵng từ tháng 2 năm 2985. Ngay từ ngày đầu thành lập, Hội đã thu hút được hầu hết các kỹ sư, kiến trúc sư, cán bộ kỹ thuật, chuyên viên, các cán bộ Giảng dạy tại các trường Đại học có Khoa Xây dựng, Kiến trúc.
Mục đích hoạt động của Hội nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho hội viên, góp phần xây dựng phát triển ngành Xây dựng và thành phố Đà Nẵng.  Hội hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, phù hợp quy định của pháp luật. 
Hội Xây dựng Đà Nẵng tổ chức trên nguyên tắc: tự nguyện, dân chủ, thiểu số phục tùng đa số, tự quản, tự trang trải kinh phí, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi mặt hoạt động của Hội. 
Hội hoạt động theo pháp luật nhà nước và chịu sự quản lý nhà nước của UBND thành phố Đà Nẵng và các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật về lĩnh vực Hội hoạt động. Hội Xây dựng thành phố Đà Nẵng hoạt động trên phạm vi thành phố Đà Nẵng, theo pháp luật của Nhà nước và Điều lệ được Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phê chuẩn. Hội là thành viên của Tổng Hội Xây dựng Việt Nam và là thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học – Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng. Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản tại ngân hàng. Trụ sở hiện nay của Hội đặt tại số nhà 327 Nguyễn Văn Linh, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng."

 

Giới thiệu

"Hội Xây dựng thành phố Đà Nẵng, tên tiếng Anh: DaNang Construction Association là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của các cá nhân và tập thể là công dân Việt Nam đã và đang công tác trong ngành xây dựng cùng nhau đoàn kết phấn đấu góp phần xây dựng ngành Xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng phát triển.

Liên kết website