Hội Xây dựng Thành phố Đà Nẵng

Ban chấp hành Hội Xây dựng TP Đà Nẵng nhiệm kỳ VII (2017-2022)

Chủ nhật, 04/06/2017

 CHỦ TỊCH

ThS Lê Tùng Lâm, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng

CÁC PHÓ CHỦ TỊCH

1. ThS. Nguyễn Hữu Hinh, Giám đốc BQLDA Đầu tư Xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp.

2. KS. Vũ Thế Dũng, Giám đốc Công ty TNHH TVTK Miền Trung.

3. KS. Nguyễn Quang Vinh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Quang Nguyễn

4. TS. Nguyễn Thế Dương, Trưởng Khoa Xây dựng, Trường Đại học Duy Tân.

CÁC ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC

Bao gồm Chủ tịch, các Phó chủ tịch và:

ThS Trần Viết Dũng, Phó trưởng phòng Quản lý Hạ tầng đô thị, Sở Xây dựng

TS. Đặng Khánh An, Giám đốc trung tâm Kiểm định, Sở Xây dựng

KS Hoàng Công Thanh, Trưởng phòng Quản lý Đô thị Quận Sơn Trà

KS Nguyễn Thành Linh, Trưởng phòng Quản lý đô thị Quận Ngũ Hành Sơn

BAN KIỂM TRA

ThS Trần Viết Dũng

ThS Trần Thị Kim Huế, Phó trưởng phòng Quản lý các hoạt động Xây dựng, Sở XD

KS Lê Thị Hoàng Anh, chi hội Viện Quy hoạch Đà Nẵng

DANH SÁCH ĐẦY ĐỦ CÁC ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH 

       

01. Đặng Khánh An

 

16. Trần Thọ Phạm Nghĩa

02. Phạm Văn Cửu

 

17. Nguyễn Hữu Nhật

03. Nguyễn Thành Công

 

18. Trần Phước Tuấn

04. Vũ Thế Dũng

 

19. Nguyễn Văn Tiến

05. Trần Viết Dũng

 

20. Trần Ngọc Trình

06. Nguyễn Thế Dương

 

21. Huỳnh Thế Trung

07. Nguyễn Hải Đà

 

22. Hà Văn Thành

08. Trần Xuân Đính

 

23. Hoàng Công Thanh

09. Nguyễn Hữu Hinh

 

24. Nguyễn Hồng Thanh

10. Trần Thị Kim Huế

 

25. Ngô Văn Thanh

11. Lê Khắc Hùng

 

26. Võ Văn

12. Lê Tùng Lâm

 

27. Nguyễn Quang Vinh

13. Nguyễn Quốc Lâm

 

28. Đinh Thế Vinh

14. Nguyễn Thành Linh

 

29. Nguyễn Văn Trung

15. Trần Văn Nam

 

 

     

Giới thiệu

"Hội Xây dựng thành phố Đà Nẵng, tên tiếng Anh: DaNang Construction Association là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của các cá nhân và tập thể là công dân Việt Nam đã và đang công tác trong ngành xây dựng cùng nhau đoàn kết phấn đấu góp phần xây dựng ngành Xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng phát triển.

Liên kết website