Hội Xây dựng Thành phố Đà Nẵng

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HỘI XÂY DỰNG NĂM...

Ngày 20/01/2018 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm, Hội Xây dựng TP.Đà Nẵng đã...

Thứ bảy, 17/02/2018

1121

Bộ Xây dựng công bố tập Định mức...

Tại Quyết định số 1264/QĐ-BXD, Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán xây...

Thứ tư, 24/01/2018

1101

Hội thảo Đẩy mạnh ứng dụng BIM tại...

Ngày 19 tháng 5 năm 2017 tại Hội trường G3, Trường Đại học Xây dựng,...

Thứ hai, 22/05/2017

976

Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ dự án...

Dự án góp phần mở rộng tiện ích cho người dân trong các dịch vụ...

Thứ ba, 11/04/2017

936

Hội Xây dựng Đà Nẵng: Tuyên truyền ứng...

Sáng 25/3, Hội Xây dựng Đà Nẵng tổ chức hội thảo ứng dụng (mô hình...

Thứ bảy, 25/03/2017

1284

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã...

Năm 2014 Quốc hội đã ban hành Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 thay thế Luật...

Thứ tư, 15/03/2017

232