Hội Xây dựng Thành phố Đà Nẵng

Bộ Xây dựng công bố tập Định mức dự toán xây dựng công trình phần vật liệu xây không nung

Thứ tư, 24/01/2018

Tại Quyết định số 1264/QĐ-BXD, Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán xây dựng công trình phần vật liệu xây không nung, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/2/2018.

Tập định mức mới ban hành gồm 528 mức, trong đó 353 mức sửa đổi, 175 mức bổ sung.

Việc xây dựng tập định mức có căn cứ và phương pháp thực hiện theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật cũng như quy trình, biện pháp thi công và số liệu thi công tại một số dự án sử dụng vật liệu và cấu kiện xây không nung. Bên cạnh đó, còn có sự tham gia, góp ý của một số đơn vị, doanh nghiệp, các chuyên gia về sử dụng định mức dự toán vật liệu và cấu kiện xây không nung.

Hiện nay, cùng với sự phát triển của ngành Xây dựng nói chung và để hạn chế việc sử dụng gạch đất sét nung theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung, các sản phẩm sử dụng vật liệu không nung thay thế gạch đất sét nung ngày càng phát triển như gạch bê tông các loại, gạch bê tông khí chưng áp, gạch bê tông bọt, gạch bê tông khí không chưng áp, tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn acotec, tấm panel bê tông khí chưng áp.

Vì vậy, việc sửa đổi, bổ sung định mức cho công tác sử dụng vật liệu không nung trong công trình xây dựng trong tập Định mức dự toán xây dựng công trình – phần xây dựng là cần thiết để thúc đẩy việc phát triển sử dụng vật liệu không nung trong đầu tư xây dựng.

Trước đó, Bộ Xây dựng công bố tập Định mức dự toán xây dựng công trình – phần xây dựng kèm theo Văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 và Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011, trong đó có 391 định mức dự toán sử dụng vật liệu xây không nung.

Với việc ban hành Quyết định số 1264/QĐ-BXD, vật liệu xây không nung có tập định mức riêng.

(Báo Xây dựng)

Giới thiệu

"Hội Xây dựng thành phố Đà Nẵng, tên tiếng Anh: DaNang Construction Association là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của các cá nhân và tập thể là công dân Việt Nam đã và đang công tác trong ngành xây dựng cùng nhau đoàn kết phấn đấu góp phần xây dựng ngành Xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng phát triển.

Liên kết website