Hội Xây dựng Thành phố Đà Nẵng

HỘI XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 327 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 16666 20712

Email: hoixaydungdanang@gmail.com

Website: http://hxddanang.vn