Hội Xây dựng Thành phố Đà Nẵng

Họp BCH Hội Xây dựng nhiệm kỳ VII, lần 2

Thứ tư, 05/07/2017

 

Thực hiện nhiệm vụ hoạt động của Hội Xây dựng thành phố Đà Nẵng, Thường trực Hội Xây dựng triệu tập cuộc họp BCH Hội Xây dựng nhiệm kỳ VII, lần 2 như sau:

- Thời gian: 17h30-20h00, ngày 06/07/2017.

- Địa điểm: Phòng 702, Trường Đại học Duy Tân, số 03 Quang Trung, Đà Nẵng.

Do tính chất quan trọng của cuộc họp, đề nghị các Ủy viên BCH tham dự đông đủ và đúng giờ.

TM BCH Hội Xâ dựng TP Đà Nẵng

Chủ tịch

ThS Lê Tùng Lâm

(Đã ký)

  

Giới thiệu

"Hội Xây dựng thành phố Đà Nẵng, tên tiếng Anh: DaNang Construction Association là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của các cá nhân và tập thể là công dân Việt Nam đã và đang công tác trong ngành xây dựng cùng nhau đoàn kết phấn đấu góp phần xây dựng ngành Xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng phát triển.

Liên kết website