Hội Xây dựng Thành phố Đà Nẵng

Lấy ý kiến về các văn bản hiện hành của ngành xây dựng

Thứ hai, 10/07/2017

Kính gửi các chi hội, các hội viên của Hội Xây dựng Thành phố Đà Nẵng,

Tổng hội Xây dựng Việt Nam có công văn gửi Hội Xây dựng Thành phố Đà Nẵng về việc cho ý kiến về những vướng mắc, bất cập của các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng. Nay Hội Xây dựng Thành phố Đà Nẵng đề nghị các chi hội, các hội viên tổ chức lấy ý kiến. Các anh, chị chi hội trưởng tổng hợp gửi về thường trực Hội từ đó làm cơ sở tổng hợp gửi Tổng hội.

Thời gian từ nay đến 30/07/2017.

Xin trân trọng cảm ơn.

Thường trực Hội Xây dựng Thành phố Đà Nẵng

Giới thiệu

"Hội Xây dựng thành phố Đà Nẵng, tên tiếng Anh: DaNang Construction Association là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của các cá nhân và tập thể là công dân Việt Nam đã và đang công tác trong ngành xây dựng cùng nhau đoàn kết phấn đấu góp phần xây dựng ngành Xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng phát triển.

Liên kết website