Hội Xây dựng Thành phố Đà Nẵng

Hội thảo "Những tiến bộ mới nhất trong nghiên cứu Kỹ thuật Tính toán."

Thứ tư, 05/07/2017

Ngày 07/07/2017, Khoa Xây dựng Trường Đại học Duy Tânphối hợp với Trường Đại học Việt Đức tổ chức Hội thảo chuyên đề: Những tiến bộ mới nhất trong nghiên cứu Kỹ thuật Tính toán.
Chi hội Khoa Xây dựng Trường Đại học Duy Tân trân trọng kính mời các thầy, cô giáo, đồng nghiệp, các kỹ sư, Hội viên các chi hội của Hội Xây dựng TP Đà Nẵng, học viên cao học, sinh viên tham dự.

Đường link website của Hội thảo: http://compeng.vgu.edu.vn/Workshop

 

Nội dung

8h - 15h

Scientific Workshop: Presentations by VGU and DTU lecturers/researchers

15h - 16h

CFD Consulting Session: Consultancy by VGU experts

 


Workshop on Recent Advances in Research in Computational Engineering

Date: 7th of July 2017

Venue: Duy Tan University, 3 Quang Trung, Da Nang

Organizers:

  • Institute of Research and Development, Duy Tan University (www.duytan.edu.vn)

  • Department of Computational Engineering, Vietnamese-German University (www.vgu.edu.vn)

Program:

Opening speeches

8:00 - 8:10

DTU's representative

Welcoming and Introduction about DTU

8:10 – 8:20

Assc. Prof. Nguyễn Quốc Hưng, Dean of Engineering Faculty, VGU

Introduction about VGU

Scientific presentations

8:20 – 8:50

Dr. Nguyễn Thế Dương, DTU

Some applied problems in Civil Engineering using advanced computational modeling

8:50 – 9:20

Dr. Trần Đức Hân, VGU

Modeling of Arctic sea ice by Material Point Method [Abstract]

9:20 – 9:50

Dr. Nguyễn Chiến Thắng, DTU

Estimation of fracture flaw and fatigue life in metal structure (steel, aluminum) based on FEM using some parameters from the fracture specimen tests

9:50 – 10:10

Break

10:10 – 10:40

Dr. Joerg Franke, VGU

Very large eddy simulation of very rough boundary layer flow [Abstract]

10:40 – 11:10

Hoàng Nhật Đức, DTU

Modeling punching shear capacity of fiber-reinforced polymer concrete slabs using machine learning methods

11:10 – 11:40

Assc. Prof. Nguyễn Quốc Hưng, VGU

Vibration control using magnetorheological dampers [Abstract]

11:40 – 13:00

Lunch break

Scientific presentations

13:00 – 13:30

Dr. Khiếu Hữu Lộc, VGU

Discontinuous Galerkin for computational fluid dynamics [Abstract]

13:30 – 14:00

Dr. Trần Xuân Linh, DTU

The stress-strain state of cylindrical shells, including interacting with the surrounding soil, under elastic and elastic-plastic deformations

14:00 – 14:30

Dr. Hồ Xuân Thịnh, VGU

Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) for fluid flow [Abstract]

14:30 – 15:00

Dr. Trần Thu Hiền

Potential use of local supplementary cementitious materials

CFD Consulting Session

15:00 – 16:00

Dr. Joerg Franke Dr. Khiếu Hữu Lộc Dr. Hồ Xuân Thịnh

Forum for Questions & Answers about CFD: applications and research directions.

 

Giới thiệu

"Hội Xây dựng thành phố Đà Nẵng, tên tiếng Anh: DaNang Construction Association là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của các cá nhân và tập thể là công dân Việt Nam đã và đang công tác trong ngành xây dựng cùng nhau đoàn kết phấn đấu góp phần xây dựng ngành Xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng phát triển.

Liên kết website