Hội Xây dựng Thành phố Đà Nẵng

HỘI NGHỊ SƠ KẾT 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 -TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 06 THÁNG CUỐI NĂM 2018.

Thứ năm, 05/07/2018

Ngày 30 tháng 6 năm 1018.Hội Xây dựng Tp Đà Nẵng họp UVTT-UVBCH và 38 chi hội trưởng sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2018  CỦA HỘI XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
I. Tình hình hoạt động 06 tháng đầu năm 2018
1. Công tác tổ chức: 
- Hiện nay Hội XD có 606 hội viên và 38 Chi hội. 
- Từ đầu năm 2018 đến nay kết nạp được 06 chi hội với 61 hội viên, cụ thể:
+ Chi hội Công ty TNHH SX &TM Phúc Tất Đạt; 
+ Chi hội BQLDA xây dựng phân hiệu Đại học FPT tại Đà Nẵng; 
+ Chi hội Công ty TNHH MTV thương mại Tâm Phúc Nguyên; 
+ Chi hội Khoa XD trường ĐH Kiến trúc ĐN;
+ Chi hội Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng Nhân Việt; 
+ Chi hội Công ty CP Thiết kế Đô thị và Kiến trúc U&A; 
- Bổ nhiệm chức danh Phó Chánh văn phòng Hội cho ông Lê Văn Sâm (Chi hội phó Chi hội DANA BIM).
- Rà soát, kiện toàn và thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ, kế toán của Hội đúng theo quy định.
2. Công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội:
- Đã phối hợp tổ chức, tham gia góp ý tại Hội thảo “CONDOTEL- Cơ sở pháp lý và thực tiễn” (tổ chức tại Đà Nẵng, vào tháng 04/2018).
- Nghiên cứu góp ý nội dung Dự thảo ý tưởng QH PTKT-XH của TP.Đà Nẵng đến năm 2030 và tầm nhìn 2045 (6/2018).
- Tham gia phản biện các dự án xử lý thoát nước của thành phố...
3. Tổ chức, tham gia Hội thảo:
Trong 06 tháng đầu năm 2010, căn cứ theo chương trình công tác đã được thông qua từ đầu năm, Hội XD đã tổ chức hoặc phối hợp tổ chức được nhiều hội thảo thiết thực:
a) Hội thảo “Hướng dẫn thiết kế, thi công sử dụng Gạch không nung” (3/2018)
b) Hội thảo “CONDOTEL- Cơ sở pháp lý và thực tiễn” (04/2018).
c) Phối hợp Sở XD và tổ chức IFC tổ chức Hội thảo “Hướng dẫn Quy chuẩn 09- Thiết kế CTXD đảm bảo tiết kiệm năng lượng” (4/2018).
d) Hội thảo “Giải pháp thiết kế chống nóng, chống thấm sàn mái BTCT cho các công trình dân dụng trên địa bàn thành phố ĐN” (6/2018).
e) Tham gia các buổi hội thảo, tập huấn do Liên hiệp các Hội KH&KT Đà Nẵng, các Sở ngành trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tổ chức.

4. Công tác nghiên cứu KHCN, đào tạo và phổ biến kiến thức:
- Hội XD đang tiếp tục nghiên cứu đề tài: Ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng trên địa bàn thành phố. 
- Phối hợp với Thanh tra Sở Xây dựng Tổ chức tập huấn phổ biến Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 V/v quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.
- Thông qua các hội thảo do Hội phối hợp với các chi hội trực thuộc tổ chức phổ biến kiến thức về công tác thiết kế, thi công, nghiệm thu Gạch không nung; Quy chuẩn 09 "về các công trình sử dụng năng lượng hiệu quả".
- Cập nhật các thông tin mới về Pháp luật, KHCN trong lĩnh vực xây dựng trên trang web của Hội là http://hxddanang.vn.

5. Triển khai một số chương trình công tác:
- Tham gia cùng đoàn Đại diện Tổng Hội Xây dựng Việt Nam tại MT-TN công tác tại các tỉnh Miền Trung Tây Nguyên trong việc phát triển Hội tại các địa phương (tại Lâm Đồng, ĐắkLắk vào tháng 5/2018).
- Phối hợp với Văn phòng Đại diện của Tổng Hội tại Khu vực MT-TN tổ chức họp Giao ban đầu năm 2018 các Hội XD khu vực MT-TN vào tháng 04/2018.
- Tham dự Đại hội của Hội Xây dựng Phú Yên, Quảng Ngãi…
- Tổ chức Tham quan Hội chợ triển lãm VLXD tại Quảng Châu- Trung Quốc (04/2018) theo hình thức XHH.

III. Phương hướng hoạt động 06 tháng cuối năm 2018
1. Công tác tổ chức: 
- Tiếp tục kiện toàn tổ chức Hội, cụ thể:
+ Kiện toàn lại BCH Hội, Ban Kiểm tra ,Văn phòng Hội, BCH các Chi hội trực thuộc để đáp ứng yêu cầu tình hình quản lý và phát triển Hội hiện nay.
+ Thành lập Ban Truyền thông-Đối ngoại để đảm bảo nhu cầu, yêu cầu công tác XH, thông tin, tuyên truyền, hợp tác giao lưu của Hội hiện nay.
+ Rà soát kỹ để tiến hành xóa tên Hội viên, giải thể Chi hội không chấp hành Điều lệ, không tham gia sinh hoạt, vi phạm Quy chế hoạt động theo quy định.
- Thành lập Tổ chuyên gia để phục vụ công tác phản biện, giám định xã hội; 
- Tiếp tục xem xét và kết nạp phát triển Hội viên, Chi hội theo Điều lệ.
- Hoàn thành thu nộp hội phí.
- Chuẩn bị và thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng cuối năm thực chất và hiệu quả (như: Hội viên xuất sắc, Tập thể xuất sắc, Kỹ sư chuyên nghiệp, Người Xây dựng tiên tiến, Công trình đạt chất lượng, Công trình Xanh...).

2. Công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội:
- Tham gia công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo quy định tại Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng.
- Phối hợp các đơn vị tham gia tư vấn phản biện một số Văn bản QPPL, Tiêu chuẩn XD, đề án, dự án, đồ án của các ngành, địa phương, Tổng hội XD VN, Liên hiệp các HKHKTĐN tổ chức....
- Góp ý các Luật, Quy chuẩn , TCVN liên quan đến lĩnh vực xây dựng…

3. Tổ chức, tham gia Hội thảo, nâng cao kiến thức:
- Tiếp tục triển khai các Hội thảo theo đúng kế hoạch đề ra, 
- Trong 06 tháng cuối năm bổ sung thêm một số hội thảo do các Chi hội đề xuất, cụ thể:
a) Hội thảo “Hướng đến bờ biển Đà Nẵng: An toàn-Sạch-Đẹp”;
b) Hội thảo tập huấn Quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị, công trình ngầm do Chi hội Sở XD phối hợp với Chi hội quận Sơn Trà tổ chức.
c) Hội thảo “Vấn đề thiết kế, thi công Vách kính bao che cho nhà cao tầng” do Chi hội BQL các công trình DD&CN đề xuất.
d) Tổ chức tham quan thực tế thi công sàn Nevo tại công trường do Chi hội BQLDA DDCN tổ chức,;
e) Hội thảo về kỹ thuật bơm bê tông cho nhà cao tầng do Chi hội Khoa xây dựng Trường ĐH Duy Tân đề xuất.
f) Tham quan học tập triển khai dự án Công trình Xanh do BQL Hạ tầng PT đô thị tổ chức.
- Tích cực tham gia và hỗ trợ các Hội thảo do Tổng hội XD VN, Liên hiệp KHKT tổ chức...

4. Công tác nghiên cứu KHCN, đào tạo và phổ biến kiến thức:
- Tiếp tục triển khai nhiệm vụ KHCN đề tài: Ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng trên địa bàn thành phố.
- Đăng ký sáng kiến cải tiến kỹ thuật, quản lý SXKD, mỗi chi hội ít nhất trong 06 tháng cuối năm có 1 sáng kiến.
- Tăng cường các buổi tọa đàm giao lưu, sinh hoạt chuyên đề của Hội và các Chi hội về việc thông tin KHKT, công nghệ XD, BIM… 
- Tổ chức Khóa đào tạo miễn phí BIM Starter (Cơ bản về BIM) cho các Hội viên xuất sắc của Hội XD;
- Phổ biến và hướng dẫn các Văn bản QPPL (Luật; Nghị định, Thông tư, Quy định; TCXD…) của ngành Xây dựng liên quan đến Quy hoạch, Kiến trúc, Đầu tư Xây dựng, Hạ tầng Kỹ thuật đô thị, Chung cư…
- Tham gia các chương trình, hoạt động khởi nghiệp của thành phố.
- Giới thiệu và phổ biến thông tin pháp luật, KHCN mới trong xây dựng;
- Đề xuất và đăng ký sáng kiến, đề tài NCKH năm 2019. Lưu ý: Các Chi hội có đề tài thì đăng ký với Văn phòng Hội trước 30/7/2018 để tổng hợp trình LH các Hội KHKT thành phố Đà Nẵng phê duyệt hỗ trợ kinh phí thực hiện theo quy định..

5. Công tác thông tin, tuyên truyền
- Kiện toàn tổ chức và thực hiện tốt công tác xã hội, truyền thông và đối ngoại của Hội XD trong thời gian tới. 
- Vận hành và quản lý tốt trang WEB, Facebook của Hội Xây dựng;
- Tích cực tham gia viết bài, đăng tin WEB, Facebook của Hội; các Tạp chí của ngành XD. 
- Tổ chức các sự kiên, hoạt động giao lưu tại các Chi hội, các địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố và khu vực MT-TN;

6. Công tác giao lưu, hợp tác: 
- Tổ chức 1 giải Bóng đá mini giữa các đơn vị trực thuộc Hội;
- Trong 06 tháng cuối năm, tổ chức các hoạt động từ thiện, xã hội thiết thực.
- Các đơn vị trực thuộc của Hội cần nghiên cứu, đề xuất và thực hiện tốt việc hợp tác, chia sẽ, hỗ trợ nhau trong sinh hoạt, hoạt động, công tác, sản xuất kinh doanh của các đơn vị.
- Lên kế hoạch tham quan học tập ở nước ngoài tại vào cuối năm 2018 và trong năm 2019.
- Tăng cường giao lưu sinh hoạt kết nối hàng tháng giữa các chi hội trong Hội (lưu ý mời VP Hội tham dự).
- Tiếp tục tăng cường giao lưu, hợp tác giữa các Chi hội, giữa Hội Xây dựng với các Hội nghề nghiệp trên địa bàn thành phố; các Hội Xây dựng của các địa phương; các Hiệp hội, đối tác trong và ngoài nước.

Giới thiệu

"Hội Xây dựng thành phố Đà Nẵng, tên tiếng Anh: DaNang Construction Association là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của các cá nhân và tập thể là công dân Việt Nam đã và đang công tác trong ngành xây dựng cùng nhau đoàn kết phấn đấu góp phần xây dựng ngành Xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng phát triển.

Liên kết website